Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

De tickets (of abonnementen) verkoper is BattleKart Belgium cvoa, ingeschreven aan de KBO onder het nummer 0539.758.973, waarvan de maatschappelijke zetel in 7711 Dottenijs, 20A Valemprezstraat – België. Tel: 32(0)56 94 11 28 – info@battlekart.be

Artikel 2 – Reglement van inwendige orde en toegangsvoorwaarden aan de attractie

Met het kopen van een prestatie bij BattleKart Belgium cvoa, de klant gaat akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden zowel als de inwendige orde en de toegangsvoorwaarden aan de attractie.  

Artikel 3 – Prijzen van de tickets/cadeaubonnen – Geen terugbetaling

 1. De directie behoudt zich het recht om zijn tarieven te veranderen op elk moment, zonder benadeling voor de klanten die een race hebben gereserveerd en betaald voor de verandering.
 2. In de mate van het mogelijke, de directie van Battlekart probeert om de bezoekers via zijn Facebook pagina te informeren over de eventuele verstoringen in de activiteiten.
 3. Het enig doel van de verdeelde informatie is om de nadelen, die de bezoekers kunnen ondergaan, zoveel mogelijk te beperken. Dit kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een aanvaarding van de directie om een korting op de races te geven voor de verstoringen die niet door BattleKart waren vermeld.
 4. Ongeacht de manier waarop de klant zijn tickets heeft gekocht, de Battlekart races zijn nooit uitgewisseld of terugbetaald, zowel volledig als gedeeltelijk. Deze regel is van toepassing zelfs als:
 • De race niet gebruikt is of kan niet meer gebruikt worden door de koper;
 • Alle of een deel van de attracties van het complex zijn/waren ontoegankelijk, of  wanneer een race is opgehouden binnen de geldigheidsperiode wegens problemen die gebonden zijn aan het uitbaten van het complex (pech, veiligheidsproblemen, onderhoud of renovatie van de attracties, renovatiewerken, de installatie van nieuwe attracties, ...), de bovenstaande gesteldheden kunnen in geen geval gelijkstellend zijn met gevallen van overmacht.
 1. Zelfs in geval van overmacht (in de juridische betekenis), de cvoa BattleKart Belgium zal een nieuwe gebruiksdatum aan de klant voorstellen voor het ticket die door het geval van overmacht betreft werd. 

Elke race moet, in principe, op tijd beginnen en geen terugbetaling kan geëist worden in geval van late aankomst.

Volgens de gesteldheden die door de klant werden aangeroepen en de beschikbaarheid van de kartbanen,  de directie of, bij gebreke daarvan, de team van BattleKart zal beslissen  of/als een verplaatsing van de race mogelijk is.

Artikel 4

 1. Het is strikt verboden om de lidkaarten/cadeaubonnen te reproduceren, dupliceren of falsificeren, ongeacht de gebruikte wijze.

Alle poging tot verkoop of gebruik van een illegaal ticket zal strafrechtelijk vervolgingen en een confiscatie van dit ticket veroorzaken. De directie zal geen terugbetaling en vergoeding toekennen voor de volledige schade die ondergaan was.

 1. BattleKart Belgium is niet aansprakelijk voor het illegaal gebruik van een ticket na een verlies of diefstal als deze niet van tevoren aangegeven is. De geldigheid van de promocodes die op de cadeaubonnen liggen, kan op verzoek van de benadeelde houder/ster geannuleerd zijn door het bedrijfshoofd.

Artikel 5 – Respect van de intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de website en zijn elementen behoren tot de cvoa BattleKart Belgium. De verkoopovereenkomst gesloten tussen de cvoa BattleKart Belgium en de koper, geeft geen recht aan de laatstgenoemde om de elementen van de BattleKart Belgium website te kopiëren, reproduceren, downloaden, posten, doorgeven of uitdelen.

Artikel 6 – Bescherming van het privéleven

De regels betreffende de wetgeving over de berscherming van persoonsgegevens liggen in de confidentialiteitscharter die heeft een apart tabblad op onze website.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil betreffende de website van BattleKart Belgium en de verkoop van tickets is door het Belgisch recht geregeld. De hoven en rechtbanken van Doornik zijn de enige wettelijk bevoegden.

Artikel 8 – Online verkoop van tickets, toepassingsgebied

De contracten die op afstand zijn afgesloten via de website BattleKart.be zijn direct met de cvoa BattleKart Belgium afgesloten. Ze zijn geregeld als de koper van het ticket/abonnement een consument is, in de betekenis van het Wetboek van economisch recht, door de bepalingen van dit Wetboek.

Artikel 9 – Aanbod

 1. De informatie die de producten specifieren of de diensten die op de BattleKart website kunnen gekocht worden, vormen een verkoop aanbod. Behalve tegenovergestelde vermelding, is het aanbod geldig op voorwaarde dat ze geen materiële fout bevatten zolang ze op de officiële BattleKart website staan.
 2. BattleKart Belgium is niet verantwoordelijk voor de informatie, prijzen, toegangsvoorwaarden en openingsuren die niet afkomstig zijn uit de officiële website.

Artikel 10 -  Afsluiting van de overeenkomst

De stappen om het contract te sluiten zijn als volgt:

 1. Verbinding met de boekingstool (in het geval van een eerste verbinding, een account aanmaken) op de site www.battlekart.be.
 2. Keuze van datum en tijdvak
 3. Keuze uit aantal spelers en aantal spellen per speler
 4. Keuze uit tariefformule (met of zonder privatisering)
 5. Mogelijke toepassing van een promotiecode
 6. Aanvaarding van toegangsvoorwaarden, interne voorschriften en algemene verkoopvoorwaarden
 7. Samenvatting van uw reservering
 8. Betaling
 9. Aanvaarding of weigering van betaling (door onze betalingsprovider) - Onze online betalingsprovider (Hipay) levert geen informatie met betrekking tot betaling aan BattleKart België, die daarom geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het online betalingsproces afwijst. Als onderdeel van hun relaties accepteren de partijen elektronische bewijsmiddelen, zoals e-mails en registraties binnen computersystemen. Het bedrijf Hipay respecteert de voorschriften van de PCI DSS-standaard.

Artikel 11 – Afwijzigheid van het herroepingsrecht

In overeenstemming met Europese Richtlijn 2011/83 / EU van 25 oktober 2011, artikel 16, lid l) (“De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”). De klant beschikt niet over de mogelijkheid om zijn aankoop af te zien.

Artikel 12 – Tarieven en notie van “groep”

 1. Volgens deze voorwaarden, kan de race van 1 tot 12 spelers samenbrengen.
 2. Tot 12 spelers, zijn de publieke tarieven van toepassing en alleen een online reservering toestaat het blokkeren van een gekozen tijdstip.
 3. Zolang het maximaal antaal spelers voor een race niet is bereikt, zijn de races nooit geprivatiseerd. Andere spelers kunnen in je team meedoen als je team beperkt is. Deze situatie, verondersteld gekend te zijn, geen verzoek om terugbetaling zal geaccepteerd worden.
 4. Groepen tarieven worden voorzien voor de groepen van meer dan 12 spelers, voor de bedrijven en instellingen … Onze commerciële teams staan tot uw beschikking om een op maat evenement aan te bieden. Bovendien, we garanderen een zekere transparantie over de prijsstelling. De reservering van een groep evenement is effectief in onze agenda vanaf het moment dat de voorgestelde offerte terugkomt, voor akkoord getekende. De reservering is definitief vanaf het ontvangst van de betaling. Bij gebreke van een betaling binnen tien dagen, is de reservering als nietig beschouwd.

Artikel 13 – Reservering

 1. De reserveringen zijn mogelijk alleen via de website van BattleKart via het creëren of het aanmelden aan een persoonlijke account en de betaling van de gewenste race. Wat de Dubble en Grand-Prix races betreft, maar ook de formules voor de groepen van meer dan 12 spelers, verzoeken wij onze klanten om contact met onze team te nemen, via het telefoonnummer 056 94 11 28 (alle werkdagen van 09u tot 17u, en in het weekend tijdens onze openingsuren).
 2. Alle reserveringen moeten door BattleKart Belgium worden bevestigd via een e-mail. Als je geen bevestiging krijgt, neem dan contact op met onze administratieve team via het telefoonnummer +32 56 94 11 28 (alle werkdagen van 09u tot 17u, in het weekend tijdens onze openingsuren).
 3. Elke reservering zal effectief zijn vanaf het ontvangst van de volledige betaling van de prestatie. BattleKart behoudt zich het recht om het tijdstip opnieuw te verkopen als de lastgenoemde niet bevestigd is ten laatste 10 dagen voor de prestatie.

Artikel 14 – Betaling van een reservering

 1. De race is vooraf betaalbaar, vanaf de reservering, online via de website battlekart.be. Naar gelang de mogelijkheden (zichtbaar in real time en online op dezelfde website), kan een klant aan een race meedoen (inschrijving en betaling ter plaatse in contanten of met kredietkaart) aan de ontvangstbalie van het complex.
 2. De betaling van de reserveringen wordt uitgevoerd door middel van het platform HIPAY (Kredietkaart, Visa, Mastercard, Maestro, Banontact, …) of door middel van het beschikbaar saldo op de BattleKart account van de speler. Deze account kan, indien nodig, worden gecrediteerd door dezelfde betaalmiddelen maar ok via een paypal account. Daarna krijgt de klant een bevestiging van zijn betaling of van het opladen van zijn persoonlijke account.

Artikel 15 – Annulering van een reservering

- Races die waren op de website gereserveerd

- Overeenkomstig het artikel VI. 53 12 van het economisch Wetboek (“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet uitoefenen voor: de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, [2 vervoer]2, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”). De klant beschikt niet over de mogelijkheid om zijn aankoop af te zien. BattleKart moet dus geen annulering van reservering terugbetalen.

- Races die op offerte waren gereserveerd (groepen van meer dan 12 spelers, evenementen voor de bedrijven, …)

- Een offerte is geaccepteerd vanaf de betaling. Behalve uitzonderlijke situaties, overgelaten aan het oordeel van de directie, zullen de vereiste bedragen op een ondertekende offerte moeten worden betaald.

Artikel 16 – Uitgekeerde betalingen

Als je een betaling aanvecht die per ongeluk uitgevoerd was,op onze website, zullen de proceskosten door de klant moeten worden betaald. De kosten bedragen 20€/transactie maar dit tarief kan veranderen.

In geen geval is het saldo van de speler account terugbetaalbaar.

Artikel 17 – Verkoop van BattleKart races door een derde persoon

Wat betreft de tickets en/of kortingsbonnen gekocht of gekregen bij een wederverkoper, is de koper rechtstreeks gebonden aan deze wederverkoper. Dit aankoop proces betreft niet Battlekart die de informatie (en de eventuele beperkingen) geeft aan de wederverkoper die ze moet noemen.

De ingang van de klant binnen het complex is synoniem met zijn aanvaarding van de huisregels van Battlekart, van zijn algemene verkoopvoorwaarden en van de geldigheidsvoorwaarden van het aanbod, aangeboden door de wederverkoper. Elk geschil daarover moet opgelost worden met de wederverkoper.

De verkoop van races geboden door Battlekart is strikt verboden. De afgifte van cadeaubonnen in verband met de partnerschappen of sponsoring is traceerbaar dus houdt de cvoa BattleKart Belgium zich het recht om de particulieren of bedrijven te vervolgen als ze de verkoop van tickets aanbieden zonder de vergunning van BattleKart.