Huisregels

Art.1. Elke persoon of groep die in het complex binnenkomt, houdt zich volledig aan het huisreglement maar ook aan zijn uitbreidingen (algemene verkoopvoorwaarden, toegangsvoorwaarden, …) en de flyers/pictogrammen die in het complex zijn weergegeven. Bovendien, elke persoon of groep van personen moet de aanwijzingen en richtlijnen van de staf volgen zowel op de parkeerplaats, in de bar als op de tracks en hun omgeving.

Art.2. Battlekart is toegankelijk voor het publiek op basis van de openingsuren die aan de ingang van het complex zijn weergegeven maar ook op onze website www.battlekart.be

Art.3. Behalve in geval van een uitzondering die aanvaard is door de directie, heeft niemand toegang tot de tracks vooral als je niet ingeschreven bent voor een race en je geen ticket hebt.

Art.4. De lidkaart die door BattleKart is afgegeven, is strikt persoonlijk. Op verzoek van BattleKart, moet elke eigenaar van een lidkaart zijn identiteit bewijzen. Elke overtreding zal bestraft zijn en zal de confiscatie van de kaart veroorzaken. Met de kaart, kan de klant zijn BattleKart krediet gebruiken. BattleKart is niet verantwoordelijk in geval van verlies of diefstal van deze lidkaart.

Art.5. De directie kan altijd de voorlopige of definitieve sluiting  van het complex bevelen voor technische redenen of gevallen van overmacht. In geen geval kan (schade)vergoeding worden gevraagd. 

Art.6. De toegang tot de gebouwen is strikt verboden:

  • Voor mensen die huisdieren hebben (met uitzondering van blindengeleidehonden. Deze hulphonden dienen duidelijk herkenbaar te zijn);
  • Voor mensen onder invloed van alcohol of drugs en mensen die abnormaal onrust zijn;
  • Voor mensen onder invloed van psychotrope stoffen;
  • Voor mensen die onhygiënisch zijn;
  • Voor kinderen van minder dan 12 jaar, zonder begeleiding van een meerderjarige persoon, om ze in de gaten te houden. Een schriftelijke toestemming van de ouders is noodzakelijk;

Art.7. Roken is verboden binnen de gebouwen van BattleKart, inclusief in de panoramabar.

Art.8. In het BattleKart complex is het strikt verboden om dranken of voedsel te consumeren die niet afkomstig zijn uit onze bar. Het is ook verboden om dranken of voedsel (zelfs als ze uit de bar afkomstig zijn) te brengen na de glazen deuren die tot de trap van de instapzone leiden.

Art. 9. Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag tegen andere bezoekers en/of medewerkers van BattleKart wordt niet getolereerd.

Art.10. BattleKart is een complex geschikt voor de hele familie. Daarom houdt de directie het recht om elke gast weg te sturen die een ongepast gedrag heeft. Elk gedrag die in strijd is met de wettelijk “goede zeden” zal gestraft worden. Dat betreft alle posturen en gebaren met een seksueel of obsceen aspect. Vooral wat het gebruik van de fotohokje betreft : elke foto die naaktheid laat zien of die ongepast is, zal door de staff verwijderd zijn. Deze ongepaste foto’s zullen nooit op Facebook verschijnen en zullen nooit aan de klant worden gezonden, zelfs op verzoek.

Art.11. De directie van BattleKart is niet verantwoordelijk voor ongelukken die door klanten en spelers worden veroorzaakt, zowel op de parkeerplaats als in het complex. De daders zullen verantwoordelijk zijn voor de schade die ze veroorzaken tegen de andere personen, het materiaal en de gebouwen.

Art.12. De directie en de staff van het complex kunnen nooit verantwoordelijk zijn in geval van verlies, diefstal, verdwijning, schade aan het spullen (bril, …) of aan de kleren van de spelers/de klanten. Beveiligde kluisjes zijn gratis beschikbaar voor de persoonlijke spullen van de spelers tijdens de hele race. Elastieken en touwtjes zijn beschikbaar voor de spelers om de lange haren en de bril vast te binden. BattleKart is niet verantwoordelijk in geval van diefstal of beschadiging van de voertuigen die op de parkeerplaats van het complex zijn geparkeerd.

Art 13. BattleKart is geen kinderopvang. Zorg ervoor dat je iemand hebt om je kinderen te controleren die niet kunnen spelen tijdens je spel.

Art. 14. De niet-naleving van een of een andere punt van dit verordening kan de uitsluiting van de speler veroorzaken, zonder terugbetaling of andere vorm van schadevergoeding. BattleKart houdt zich het recht om een klant uit het complex te houden als die de verordening niet heeft gerespecteerd.

Art.15. Zonder afbreuk van rechtsmiddelen, zal de directie van BattleKart de gevolgen beoordelen, indien van toepassing, aan elke geval die niet in deze verordening ligt. De klachten en suggesties van alle vormen, zullen aan de directie schriftelijk worden gezonden.

Art.16. Deze verordening zal permanent geafficheerd worden in het complex, op een opvallende plaats die duidelijk en zichtbaar voor het publiek is.

Art.17. In geval van ernstig conflict, zijn alleen de rechtbanken van Doornik bevoegd.