BattleKart : het spel

De spelers spelen een spel die verschillende rounds kan duren; Het finale resultaat is weergegeven door het algemeen klassement verkregen door het optellen van de gescoorde punten gedurende de verschillende rounds. 


RPG GEORIENTEERD
Battlekart is RPG georiënteerd met een principe van profielevolutie vergelijkbaar met die van een RPG: Een speler begint met level 1. Je Level is het resultaat van experience die je opdoet door een geslaagde aanval op een andere speler, het  vestigen van het spelrecord of van het globaal record, de positie in het klassement... Al heel snel zal je level je toegang geven tot meer geavanceerde functies (het personaliseren van je profiel, profiteren van de slipstream, ...),  meer verwoestende en technische bonussen, specifieke rounds en andere spelmodussen of pistes...

In een round waar er geen teams zijn zal je kleur het resultaat zijn van je level. Level 1 is weergegeven door de groene kleur die evolueert tot een gele kleur voor level 20 en andere kleuren voor de hogere levels. 


HET VERLOOP VAN EEN SPELLETJE.
Een spelletje bestaat uit verschillende fases: 
De briefing. Die geeft de spelers de basis informatie en de veiligheidsvoorschriften. De briefing is verplicht voor elke speler.
Het instappen. Geeft het begin aan van een spelletje. De spelers worden verzocht plaats te nemen in hun voertuig. Als een speler die ingeschreven is op het spelletje niet aanwezig is dan begint het spelletje zonder hem.
Het stemmen. Het zou kunnen dat de spelers de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen 2 of 3 voorstellen die verschillen in spelmodus,  piste of andere parameters. Het voorstel die de meeste stemmen haalt wordt gespeeld. 
De positionering. De spelers worden verzocht zich positioneren voor de start. Als een speler niet correct gepositioneerd is dan wordt die gedurende enkele seconden na de start benadeeld. 
Het spel. 
Het terugkeer naar de pits. De spelers worden verzocht zich te begeven naar de pits. 
Uiteraar worden de fases eigen aan de rounds (van 'het stemmen' tot het spel') voor iedere round herhaald.

INHOUD VAN EEN ROUND
Een round wordt gekenmerkt door een spelmodus, door specifieke parameters (de 'team play', een team spelletje en de 'friendly fire', waarbij schade op een teamgenoot toegelaten is wat  strategie nog belangrijker maakt) en door een piste waarop de spelers zullen spelen.

DEROULEMENT D'UNE PARTIE

Une partie se déroule en différentes étapes :

Le briefing. Il donne au joueur les informations de base ainsi que les consignes de sécurité.  Le briefing est obligatoire pour tout joueur.
L’embarquement. Il marque le début de la partie. Durant cette étape, les joueurs sont invités à prendre position dans leur véhicule. Si un joueur inscrit à la partie n’est pas présent lors de l’embarquement, la partie démarrera sans lui.
Le vote. Il se peut que les joueurs aient la possibilité de faire une sélection parmi 2 à 3 propositions qui se distinguent par le mode de jeu, le circuit ou divers paramètres. La proposition remportant la majorité des votes sera jouée.
Le positionnement. Les joueurs sont invités à se positionner pour le départ. Si un joueur n’est pas correctement positionné, il se verra sanctionné pendant quelques secondes lors du départ.
Le jeu.
Le retour aux stands. Les joueurs sont invités à rejoindre les stands.

Naturellement, les étapes propres aux rounds (du vote au jeu) se répètent autant de fois qu’il y a de rounds dans la partie.

CONTENU D'UN ROUND
Un round se caractérise par un mode de jeu, par des paramètres spécifiques (durée, nombre de joueurs...) ainsi que par la map sur laquelle vont s'affronter les joueurs.

Quelques consignes de sécurité